EU-WEBPSI is een innovatief webportaal voor tolken in de sociale dienstverlening. Het is ontwikkeld in opdracht van de Gentse Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, die met het initiatief de informatie-uitwisseling en online samenwerking tussen stakeholders en tolken wil optimaliseren. Wij kregen de vraag de huisstijl, website en een handvol andere tools te creëren om dat nieuwe verhaal vlot te communiceren naar de buitenwereld.

LOGO EN HUISSTIJL  I  WEBDESIGN  I  ROLLUPS  I  PRESENTATIES  I  TEMPLATES  I  ILLUSTRATIE

> www.webpsi.eu

image