Hof ter Schelde is een zorgcampus op Linkeroever die woongelegenheid biedt aan zorgbehoevenden met een niet-aangeboren hersenletsel. Het logo bestaat uit een combinatie van golvende en rechte lijnen: een symbolische verwijzing naar de locatie aan de Schelde.

LOGO EN HUISSTIJL  I  TEMPLATES  I  SIGNALISATIE   I  FOLDERS

image